mandag, april 04, 2011

زندگی‌نامه جنجال برانگیز گاندیتوقیف زندگی‌نامه جنجال برانگیز گاندی در هند


زندگی‌نامه تازه گاندی هنوز در هند پخش نشده و افراد اندکی آن را خوانده‌اند دولت ایالت گجرات هند کتابی درباره مهاتما گاندی (۱۸۶۹ – ۱۹۴۸) پیشوای فقید هند، را توقیف کرد. مهاتما گاندی در گجرات به دنیا آمده بود که امروز ایالت اول هند به شمار می‌رود. نارندرا مودی، وزیر عالی ایالت گجرات گفته است که کتاب توقیف‌شده حاوی نکاتی "انحرافی و توهین‌آمیز" است


زندگی‌نامه تازه مهاتما گاندی، که توسط جوزف للی‌ولد، نویسنده آمریکایی برنده جایزه پولیتزر نوشته شده، این نکته را القا می‌کند که رهبر استقلال هند دارای گرایش‌های همجنس‌گرایانه بوده است. در کشور پهناور هند همجنس‌گرایی، هنوز عملی نکوهیده به شمار می‌رود. با این که همجنس‌گرایی در سال ۲۰۰۹ قانونی شناخته شد، اما عرف عمومی مردم آن را نپذیرفته است. اعضای کابینه دولت گجرات روز چهارشنبه (۳۰ مارس) یک صدا به توقیف کتاب "روح بزرگ: گاندی و پیکار او با هند" رأی دادند.


کتاب یادشده هنوز در هند پخش نشده و افراد اندکی آن را خواده‌اند، اما بیشتر مردم از طریق گزارش رسانه‌های جمعی از محتوای کتاب باخبر شده‌اند.


"توهین به پیشوای هند"


در بیوگرافیتازه گاندی نکاتی مناقشه‌انگیز درج شده است، از جمله گفته می‌شود که او گاه به تعصبات نژادی متمایل بوده و با مردی آلمانی به نام هرمان کالن‌باخ، رابطه عاشقانه داشته است. نویسنده کتاب، این اتهامات را رد کرده است. آقای للی‌ولد به روزنامه "تایمز آو ایندیا" گفته است که این نظرات بدون پیوند با محتوای کتاب طرح شده است. او افزود: "من هرگز ادعا نکرده‌ام که گاندی به عقاید نژادی یا هم جنس‌گرایی تمایل داشته است."


گاندی با این که خود هندو بود، اما از اصل برابری حقوق مسلمانان با هندوها دفاع می‌کرد کتاب "روح بزرگ" به تفصیل رابطه گاندی را با هرمان کالن‌باخ، یکی ورزشکار یهودی آلمانی، تشریح می‌کند. در کتاب از جمله به نامه‌ای از گاندی به کالن‌باخ اشاره شده است که در آن پیشوای بزرگ هند می‌گوید:


"شما بدن مرا به تصرف خود در آوردید... من چون برده‌ای در اختیار شما هستم." نارندا مودی نویسنده کتاب را به داشتن "ذهنیت انحراف‌آمیز" متهم می‌کند، که با قلم خود احساسات توده‌های مردم را جریحه‌دار کرده است.


او گفت: "نشر این کتاب توهین به گاندی است و خشم مردم را نه تنها در گجارات، بلکه در سراسر هند برافروخته است." او تصمیم دولت ایالتی را چنین اعلام کرد: "از این لحظه چاپ و نشر و پخش این کتاب در سراسر ایالت ممنوع است.


" "روح بزرگ" نام اصلی پیشوای فقید هند، موهنداس کارامچاند گاندی بود، که پس از مبارزات فداکارانه‌اش، از سوی مردم هند مهاتما یا "روح بزرگ" لقب گرفت. او از سال ۱۸۹۴ رهبری جنبش استقلال هند را از بند استعمار بریتانیا به دست گرفت تا سرانجام در سال ۱۹۴۷ آن را به ثمر رساند. او تنها شش ماه پس از آن در ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ با تیر یک هندوی متعصب به قتل رسید. گاندی با این که خود هندو بود، اما از اصل برابری حقوق مسلمانان با هندوها دفاع می‌کرد و به همین خاطر دشمنی و نفرت هندوهای افراطی را بیدار کرده بود. گاندی از مبتکران اصلی ایده "مقاومت منفی" است که کاربرد هرگونه خشونت را در مبارزه سیاسی رد می‌کند. گاندی الگوی مسالمت‌جویی در جهان است و امروزه نه تنها نزد مردم هند مقامی مقدس دارد، بلکه در سراسر جهان از احترام فراوان برخوردار است.


تګ:تاریخ هند/بیبیسی